חברת במידה- עץ בהזמנה אישית בע”מ מרח’ בר יוחאי  2 בירושלים (להלן: “החברה“, “אנחנו” או “אנו“) מספקת אתר אנטרנט הנמצא  בכתובת bemida.co.il (להלן “האתר“) בו היא מאפשרת ללקוחות שלה לרכוש מוצרי עץ ומוצרים משלימים לפי הזמנה ולפי מידה (להלן: “המוצרים“), (להלן ביחד עם האתר, “השירותים“). תנאי השימוש הללו מסדירים את הגישה שלך ושימושך באתר, בשירותים ו/או בהזמנת המוצרים. “המשתמש“, “הלקוח” או “אתה” הינו המשתמש באתר, בשירותים ו/או מזמין המוצרים. הכניסה לאתר, השימוש בו ו/או בשירותים ו/או ביצוע כל הזמנה מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, כמו גם למדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת הזו (להלן “מדיניות הפרטיות“), כלשונם ובמלואם, ומהווים הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

אנו שומרים לעצמינו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לתקן את תנאי השימוש בכל עת. אתה מסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור. הנך אחראי לקרוא את תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך באתר לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי שימוש המתוקנים.

אתה מסכים לכך שאנו נוכל לשנות כל חלק מהאתר, בכל עת, או להפסיק את מתן השירותים ו/או מכירת המוצרים או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי כלפיך. אנחנו רשאים לשנות את מחיר המוצרים בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 1. שימוש באתר ובשירותים

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה נתנת להעברה, שניתנת לביטול ומוגבלת עבור גישה, רכישה ושימוש באתר, בשירותים ו/או המוצרים לצרכים האישיים שלך. אינך רשאי להשתמש באתר או בשירותים שלנו כדי לבנות מאגר מידע עצמי.

 

הינך צריך להיות בן 18 כדי להשתמש באתר או בשירותים שלנו ו/או לרכוש את המוצרים או לקבל את הסכמת הורך ו/או אפטרופוס שלך עבור הקניה. כניסתך לאתר ו/או שימושך בשירותים ו/או קנייתך של המוצרים מהווים אישור לכך שהינך בן 18 או שקיבלת את הסכמת הוריך או של האפוטרופוס שלך בגין כל הפעולות הללו. אינך רשאי להיכנס לאתר, להשתמש בשירותים ו/או לרכוש מוצרים, אם השימוש ו/או הרכישה שלך כאמור אסורים על פי כל דין.

 

 1. הרשמה

כדי ליצור חשבון אצלנו נבקש ממך למסור מידע מסוים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לפתיחת חשבון עבור כל משתמש שהוא, מכל סיבה שהיא או להגביל מספר חשבונות שמשתמש יכול לפתוח, הכל לפי שיקול דעתנו המחולט. ייתכן ונבקש ממך מידע נוסף בעתיד. חל איסור על מסירת מידע כוזב בזמן הרישום. אנו נבקש ממך לבחור שם משתמש וסיסמא . אינך רשאי לבחור בשם משתמש של משתמש אחר. כמו כן, איננו מקבלים שמות משתמשים מגונים, פוגעניים או מנוגדים בכל דרך שהיא לתנאי השימוש ולתקנת הציבור. הינך מתחייב לעדכן את החשבון שלך כדי שהוא יישאר מעודכן ומדויק. כל אבדן שנובע מכך שלא דאגת לשמור את החשבון מעודכן הינו באחריותך הבלעדית.

אסור לך לגלות את הסיסמא שלך לאחר. אנחנו לא נבקש ממך לגלות את הסיסמא. אם תשכח את הסיסמא, תוכל לדרוש שסיסמא חדשה תישלח לכתובת האימייל שלך. החשבון שלך נתון בסכנה אם תרשה למאן דהוא להשתמש בו בצורה שאינה נאותה. החשבון ניתן לסגירה אם אתה או מישהו אחר שמשתמש בחשבון שלך מפר את תנאי השימוש האלה. אם חשבונך נסגר, לא תורשה לפתוח חשבון שוב ללא הסכמה מפורשת מאתנו.

אתה מסכים להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך או בסיסמא שלך. אתה אחראי בצורה בלעדית ומלאה על הביטחון של המחשב שלך ועל כל הפעילות בחשבון שלך, אפילו אם הפעילות הזו לא בוצעה על ידיך. אנחנו לא נישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות אותנו בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, לרבות כל אימייל שנשלח ממנו, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים, אלא אם כן הודעת לנו בכתובת <office@bemida.co.il שהייתה חדירה לחשבון שלך ושאתה דורש את חסימתו. איננו משגיחים על הנדון ואיננו יכולים להבטיח שאנו נידע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, באתר או בשירותים או שנוכל למנוע שימוש כאמור.

הינך מסכים שאנו יכולים מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט ומבלי להודיע על כך, לסגור את החשבון שלך ולהסיר כל תוכן שקשור אליו. סיבות לסגירה כאמור יכולות להיות: (א) תקופה ארוכה של חוסר פעילות;(ב) הפרה של תנאי השימוש הללו או של מהותם; (ג) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או (ד) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינים העסקיים שלנו.

אם אנו נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שהתרחשה הפרה של תנאי השימוש הללו או שהתרחשה כול התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנחנו נוכל לנקוט בכל פעולת תיקון שנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש הללו או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של זרועות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. הינך רשאי לדרוש את סגירת חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת office@bemida.co.il .

כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על החובות שלך כלפינו תחת תנאי השימוש הללו (לרבות, ללא הגבלה, בעלות, שיפוי וכל המצגים וההתחייבויות שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

 

 1. תשלומים, החזרים ואחריות הלקוח

נא לשים לב שהמוצרים שיסופקו הינם בהתאמה אישית ועל כן יש לדייק בתיאור המידות הרצויות, כמו גם סוג העץ, צבע וכדומה. לא ניתן לשנות את ההזמנה לאחר ביצועה. כמו כן, מכיוון שמדובר במוצרים בהתאמה אישית, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה ו/או להחזיר את המוצר לאחר ביצוע ההזמנה. כמו כן, נא לשים לב שעץ הוא חומר עדין. יש לאחסן את המוצרים בתנאים נאותים (למשל לא בשמש ולא בתנאי רטיבות). כמו כן, יש להשתמש במוצרים עבור הפרוייקט המתוכנן מיד לאחר קבלתם. אין אנו אחראים לפגמים שנוצרים בעץ לאחר הגעת המוצרים לבית הלקוח. על הלקוח להיות בבית בעת הגעת המוצרים, כך שיוכל לבדוק שהמוצרים אינם פגומים בזמן ההגעה. במידה והם פגומים, השליח יקח אותם ויחזירם אלינו. כעת ניתן לשלם עבור המוצרים באמצעות כרטיסי אשראי וב-PayPal. עם זאת, אנחנו רשאים לשנות בכל עת את אמצעי התשלום לפי שיקול דעתנו הבלעדית. כמו כן, אנחנו רשאים לשנות את המחירים בכל עת וללא התראה מראש. התשלום עבור המשלוח, הטיפול והמיסים אינו כלול במחיר המוצרים אלא אם נציין זאת במפורש. הינך חייב לכבד את תנאי כל אמצעי התשלום בהם תשתמש כדי לשלם לנו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל כל הזמנה אם לא נקבל את התשלום במלואו ובזמן. הנך אחראי בלעדית לכל המיסים החלים על הסכומים שאתה משלם לנו ואנחנו ננכה כל מס כנדרש על פי דין. זמני משלוח הינם הערכות בלבד ואין אנו יכולים להבטיח שיתקיימו.

 

 1. צדדים שלישיים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות.

 

 1. מגבלות

חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש, אתה מתחייב שלא לנקוט ושלא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה לאחור, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס האתר או השירותים; (ב) שינוי של האתר, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; או (ג) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של האתר.

 

 1. קניין רוחני

האתר ו/או השירותים בכללותם והמידע המופיע בהם, לרבות תוכנם (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובם, יישומי התוכנה שבם, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בהם או גלום בם), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין, לרבות חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. חוץ מכפי שהותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר או בשירותים. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

 

 1. פרטיות

אנחנו אוספים מידע שאתה מוסר בעת הרישום לאתר ו/או בעת השימוש באתר או בשירותים ו/או בהזמנת המוצרים, כולל מידע שאפשר ויזהה אותך אישית (להלך “המידע“). אנחנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תתוקן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או הזמנת מוצרים מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

 

 1. הגבלת אחריות

שימושך באתר ו/או בשירותים ו/או הזמנת מוצרים נעשים לפי שיקול דעתך הבלעדית ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים. האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על האתר, השירותים או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) לגבי הדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של האתר, השירותים או התוכן; או (ב) שהאתר, השירותים ו/או התוכן יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; או (ג) לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים באתר או בשירותים.

בשום אופן החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתר ובשירותים או הקשור אליהם. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש באתר ו/או לבצע הזמנה. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש באתר, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר או בשירותים או מכל תוכן המועלה באתר או בשירותים, או מכל התנהגות של כל צד שלישי.

 

 1. שיפוי

אתה מתחייב לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (כולל שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאים אלו על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב שלך או בסיסמא שלך; או (ב) בגין כל עבירה שלך על החוק או על התקנות.

 

 1. תקופה

תקופת ההסכם תתחיל במועד שתקבל את תנאי השימוש הללו ותמשיך ללא הגבלת זמן, אלא אם היא תופסק בהתאם לתנאי השימוש האלו. כל צד יכול לסיים את תנאי השימוש הללו על ידי שליחת הודעה בכתב (כולל דרך האימייל). על אף סיומם של תנאי השימוש, סעיפים 2-11 יוסיפו להתקיים לאחר הסיום מכל סיבה שהיא.

 

 1. הוראות שונות

ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת באמצעים אלקטרוניים, לרבות, ללא הגבלה, דרך האימייל. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הפקס או דרך הדואר לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת אלינו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בפקס תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן שנקבל אישור על הקבלה כאמור. הודעות הנשלחות בדואר תחשבנה כאלו שהתקבלו לאחר 10 ימים מהמשלוח. תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם. כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים, ישראל.